سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان/ موزه حمام
نشست چهارم باغ ایرانی

موضوع:
باغ ایرانی و زندگی امروز

سخنران:
آزاده شاهچراغی

زمان: پنجشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰
مکان: اصفهان/ خیابان مسجد سید/ خیابان آیت اله بید‌آبادی/ موزه حمام علیقلی آقا
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام