برگزارکنندگان

سازمان زیباسازی شهر تهران
پژوهشکده نظر

شماره تماس دبیرخانه همایش: ۶۶۹۱۶۹۸۳

مطالعات نظری

مراکز تجاری در منظر شهری، یک عنصر ساختاردهنده یا ساختارشکن (ناتالی لومارشان: استاد جغرافیای شهری دانشگاه پاریس ۸، معاونت لابراتوار لادیس)
ظهور فضای عمومی در غیاب فضای شهری فعال (ناصر براتی: استاد گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)

کارگاه تخصصی

مراکز تجاری، گونه فضای عمومی جدید در تهران (شهرزاد خادمی)
مفهوم سرزندگی در فضای عمومی مراکز تجاری (الهام نهاوندی)
سنجش الگوی حضور در فضاهای نوین جمعی (عباس آذری)

میزگرد تخصصی

هزینه ثبت‌نام

دانشجویان: ۱۰۰۰۰ تومان
فارغ‌التحصیلان: ۲۰۰۰۰ تومان
دانشجویان عضو انجمن علمی معماری منظر ایران: ۰۰۰۰ تومان
فارغ‌التحصیلان عضو انجمن علمی معماری منظر ایران: ۱۵۰۰۰۰ تومان

شرایط ثبت نام

واریز مبلغ تعیین شده به منظور رزرو صندلی تا ۱۰ دقیقه پیش از آغاز همایش و صدور گواهی حضور در همایش.
دانشجویان به هنگام ثبت‌نام کارت دانشجویی خود را ارسال نمایند.
حضور رایگان در روز همایش و بدون ثبت‌نام، این افراد بعد از پذیرش افراد ثبت‌نامی شده در صورت وجود صندلی خالی پذیرفته می‌شوند. برای این گروه گواهی حضور در همایش صادر نمی‌شود.

مهلت ثبت‌ نام
۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵

زمان: ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، ساعت ۹ الی ۱۴

مکان: موزه هنرهای معاصر تهران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام