مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
موضوع:
هم‌اندیشی آسیب شناسی حقوقی نحوه تعامل شورا و شهرداری در شهر تهران

باحضور:
دکتر روح اله علیخان گرگانی
/ دبیر نشست
دکتر  نادر شکری/ مدیر کل اداره تدوین قوانین و امور شورا
دکتر رضا خیرالدین/ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر غلامرضا کامیار/ وکیل دایه یم دادگستری و مدرس دانشگاه

زمان: یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
ساعت: ۹ الی ۱۱
مکان: خیابان بهشت، ساختمان مرکزی شهرداری تهران، طبقه‌ -، سالن یاس
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام