کاوش در جزئیات: حمام ترنتون اثر لوئی کان

حمام ترنتون، از لویی کان. ورودی بنا که با یک نقاشی دیواری مشخص شده است Smallbones / Wikpediaمقطع، حمام ترنتون، از لویی کان. GreatBuildingsپلان سقف، حمام ترنتون، از لویی کان. GreatBuildingsپلان همکف، حمام ترنتون، از لویی کان. GreatBuildingsماکت حمام ترنتون، از لویی کان. Wikipedia / Uogradماکت حمام ترنتون، از لویی کان. Wikipedia / Uogradماکت حمام ترنتون، از لویی کان. Wikipedia / Uogradپیش از بازسازی، حمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONورودی و فضای تعویض لباس، حمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONدوش‌ها، حمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONطرحی از فضای داخلی حمام ترنتون، اثر لویی کان. PHAIDONسوراخ نورگیر در سقف‌های هرمی شکل حمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONفضای تعویض لباس، حمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحیاط میانی حمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحمام ترنتون، از لویی کان. PHAIDONحمام ترنتون، از لویی کان. حمام ترنتون، از لویی کان. حمام ترنتون، از لویی کان.

نویسنده: آلن دانلوپ
مترجم: الیاس کهنسال


معمار: لویی کان و آن تینگ
ساختمان: حمام مرکز جامعه‌ی یهودیان ترنتون، اوینگ، نیوجرسی[۱]

از اواسط دهه ۵۰ میلادی تا زمان مرگش در ۱۹۷۴، لویی کان ۶تا از بهترین ساختمان‌های قرن بیستم را خلق کرد: انستیتو سالک، موزه هنرهای کیمبل، کتابخانه فیلیپس اگزتر، مرکز یِیل برای هنر بریتانیایی، انستیتو مدیریت در احمدآباد و ساختمان مجلس ملی در داکا که هرکدام به‌نوبه‌ی خود اثری هستند.

با این حال، در طراحی حمامی کوچک و کمتر شناخته‌شده برای جامعه‌ی یهودیان ترنتون در سال ۱۹۵۲ بود که کان، به‌عنوان یک معمار، «خود را کشف کند».

کان برای طراحی این حمام، با آن تینگ[۲] همکاری می‌کرد، یکی از سه همکار مهمی که تأثیرات ژرفی بر کارهای او داشته‌اند. این بنا پلانی چلیپایی و هندسه‌ی دقیق دارد. کان که شیفته‌ی ویلا روتاندا بود، نقشه‌ی حمام را بر روی یک شبکه‌ی شطرنجی ۲۲ در ۸ فوت طرح‌ریزی کرد. هر اتاق به‌مثابه یک پاویون مستقل در نظر گرفته‌شده است که در اطراف یک نورگیر مرکزی، که رو به آسمان باز است، جای گرفته‌اند.

“نیروی مولدی از اینجا پدید آمد که در همه ساختمان‌هایی که پس از آن ساخته‌ام، می‌توان تشخیص داد.” – لویی کانروی ایوان، ورودی، و هر یک از پاویون‌های تعویض لباس، سقف هرمی شکلی از جنس چوب با نورگیری در رأس آن، قرار دارد. این سقف‌ها هر فضا را تعریف می‌کنند. سقف‌ها «شناور» هستند تا نور از حاشیه‌ی فضاها نفوذ کند و فضاهای داخلی به‌طور طبیعی تهویه شوند. سقف‌ها توسط دیرک‌هایی فولادی‌ای که درون ستون‌هایی توخالی قرار دارند، نگه‌داشته می‌شود. ستون‌ها، ورودی‌ای مخفی به فضاهای تعویض لباس که در ندارد، تشکیل می‌دهد و همچنین انباری‌ها، اتاق کنترل استخر، دفتر مدیریت و سرویس‌های بهداشتی.

فلسفه‌ی کان برپایه‌ی این بنا ایجاد شد و در همه‌ی ساختمان‌های بعدی‌اش می‌توان تأثیر آن را دید. بناهایی که هرکدام تأثیر بسزایی بر کارهای لویی‌کان داشته‌اند. به‌خصوص صراحت و روشنی‌ای که در پلان‌ها و مقاطع آثارش وجود دارد؛ استفاده‌ی بجا و مناسب از مصالح، همراه با دانش ساخت و اشتیاق فراوان او در استفاده از و حداکثر کردن نور طبیعی.

منبع

AJ

پی‌نوشت‌ها

[۱] Trenton Jewish Community Center Bath House, Ewing New Jersey

[۲] Anne Tyng

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام