شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
دومین نشست از سلسله‌نشست‌های موضوعی دفترسیزدهم با موضوع «معماری راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت منظر راه‌های برون شهری  کشور»، برگزار می‌شود. این سلسله‌نشست ها، مشتمل بر پنج نشست است که دومین نشست آن به  «مروری بر فرآیند تدوین دستور العمل ساماندهی منظر راه های برون شهری ایران » خواهد پرداخت.

سخنران:
دکتر فرزین فردانش

اعضای‌پنل:
مهندس سید حسن میرشفیع
خانم دکتر نیلوفر رضوی

 دبیر علمی نشست: 
مهندس هوشنگ عشایری

زمان: دوشنبه مورخ ۲۷ دی ‌ماه ۹۵، ساعت ۱۴
مکان: سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام