دانش آموزان حدود پنجاه درصد از مباحث کلاس درس را به دلیل وضعیت نابسامان صوتی کلاس درس از دست می دهند، مراجعین به بیمارستان‌ها به همین دلیل در هنگام اعلام اسامی مداوم استرس دارند؛ جولین ترژر در یک اعلام عمومی از طراحان دعوت می‌کند تا بیشتر به این فضای نامرئی توجه کنند.

 

منبع اصلی ویدئو: پایگاه تِد

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام