مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان
موضوع:
نوآوری در مدیریت شهری

سخنرانان:
دکتر استفان تنگبلید
دکتر سوزان دورس
دکتر بهرام یوسفی

زمان: پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۵
مکان: اصفهان/ پل چمران/ هنرسرای خورشید

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام