شهرداری منطقه دوازده/ انجمن اوقات فراغت ایران
 آیین بازگشایی خانه فراغت دبیر الملک

هومن رازدار عزیز و رامبد جوان

زمان‌برگزاری: جمعه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۵
از ساعت ۱۰ الی ۱۷
مکان: سه راه امین حضور، خیابان امیر کبیر، خیابان شهید جاویدی کوچه فخرالملک، عمارت دبیر الملک

مسیرهای دسترسی:
مسیر اول: (منطبق بر حمل و نقل عمومی)
ایستگاه مترو . میدان بهارستان
خیابان مصطفی خمینی(به سمت جنوب) پایین تر از چهارراه سرچشمه. کوچه شهید نصرالهی. کوچه شهید حنیفی نژاد( فخرالملک) خانه فراغت دبیرالملک

مسیر دوم: (منطبق بر وسیله نقلیه شخصی)
خیابان ری . سه راه امین حضور. خیابان امیرکبیر. کوچه شهید جاویدی( میرزا محمود وزیر).(پارکینگ خودرو خلیج فارس). کوچه فخرالملک. خانه فراغت دبیر الملک

مسیر های درسترسی به خیابان عمارت دبیرالملک

مطالب بیشتری نیست