انجمن مفاخر معماری ایران
دویست و سی‌سومین گفتمان هنر و معماری
موضوع:
منطق فرم دیجیتال
سخنران:
بابک اسلامی

موضوع:
الگوریتم‌های تکاملی
سخنران:
مرتضی رهبر

دبیر نشست: 
غزال کرامتی

زمان: چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۵
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸

تهران: خیابان ولی عصر (عج)/ روبروی بزرگراه نیایش/ بلوار اسفندیار/ موزه هنرهای دینی امام علی(ع)

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام