موزه‌ی هنرهای «ریزد» امریکا؛ جلوه‌گاه روم باستان تا هنر مدرن

تور [اختصاصی] تصویری از «موزه ریزد»[۱] در شهر «پراویدنس»[۲] ایالت «رد آیلند»[۳] آمریکا 

موزه ریزد در شهر پراویدنس آمریکا یکی از شناخته‌شده‌ترین موزه‌های جهان درزمینهٔ هنر و طراحی است. این موزه متعلق به دانشگاه هنر و طراحی رد آیلند[۴] است. این دانشگاه در زمره شناخته‌شده‌ترین دانشگاه‌های جهان درزمینهٔ هنر،طراحی و معماری است. در این موزه کارهایی از دوران رم باستان تا معاصر ارائه می‌شود؛ روش کیوریشن این موزه همیشه موردتوجه متخصصین قرارگرفته است زیرا طراحی فضاهای داخلی این موزه  بر روی روش ارائه کارهای هنری، تأثیرگذار است. این تور تصویری به بهانه دیدار از این موزه تهیه‌شده است.

پی‌نوشت

برای اطلاعات بیشتر لطفا به تارنمای موزه و دانشگاه، مراجعه کنید:

RISD MUSEUMrhode island school of design

[۱] RISD Museum

[۲] Providence city

[۳] Rhode Island

[۴] Rhode Island School of Design

 

More Stories
📽 آرامگاه خواجه احمد یسوی در ترکستان