پژوهشکده ثامن مشهد
موضوع:
گزارشی از نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر (از منظر اقتصادی)

مشهد در میسر توسعه

سخنران:
دکتر مرتضی جعفرزاده معاونت اقتصادی شهرداری ثامن

زمان: شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷
مکان: سناباد ۴۱/ تقاطع اول سمت راست پلاک ۳۴/ پژوهشکده ثامن
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام