دانشگاه جندی شاپور دزفول
آموزش معماری؛
نگرش ها و محیط یادگیری
– هشتی/ سخن نخست/ علی مدرس اسفه
– دهلیز/ آموزش معماری و محیط های آموزشی/ مهندس مرضیه اسلامی
– میانسرا/ گفتگو با دکتر حمید ندیمی/ خلاقیت و آموزش معماری/ مهندس حسن سواری/ مهندس محسن سمیعی/ مهندس حسنی صالحی
– شوادون/ تاریخ جندی شاپور/ مهندس سید محمد امین شاهرکنی
– محیط های یادگیری (سازنده گرا)/ مهندس رضا قدردان قراملکی
– خلاقیت در روند طراحی معماری/ مهندس بهناز صفرعلی نجار
– تأثیر ادراک محیط بر روند طراحی/ مهندس مریم بیگدلی/ نفیسه نیکوبین
– مصاحبه با دکتر الهام رضوی/ مدرسه معماری/ مهندس مسعود قاسمی
– پارامترهای محیط آموزشی/ مهندس سارا نیکنام/ محمدرضا قاسمی
– طراحی مشارکتی/مهندس آذین میرزاوند/ محمد اسدی
– بررسی تطبیقی نظام آموزشی معماری ایران و ایتالیا/ علی بیرانوند/ مهندس سروش صفایی/ حامد مرادی
– ارزیابی و بررسی شیوه نوین در آموزش دروس مرتبط با سازه در رشته معماری/ مهندس مجتبی بذرافشان
– گزارش از نهمین جشنواره ملی حرکت
– سفرنامه یزد/ فاطمه قپانچیان
– گزارشی از نشست و کارگاه تخصصی طراحی در بافت های تاریخی با تاکید بر هویت فرهنگی/ مهندس جمیله مجیدزاده
– مصاحبه با احسان قفل ساز برترین رتبه کنکور ۹۵ کارشناسی ارشد موسسه پردیس معماری
سایت مرتبط: www.shavadoonmag.com
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام