دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران
موضوع:
بررسی پاویون ایران در اکسپو، دیزنی لند معماری

به همراه نمایشگاه عکس‌های پاویون های دیده نشده ایران از مجموعه Laurent ANTOINE LeMOG

سخنرانان:
ندا اکبری
مهیار حدیقی
ایرج معینی

زمان: سه‌شنبه ۷ دی‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷
مکان: دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران سالن شهید دلبری
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام