دانشگاه شهید بهشتی تهران
موضوع:
اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر
کارگاه تخصصی نوآوری در مدیریت شهری

سخنرانان:

استفان تنگبلاد/ رییس دانشکده تجارب و کارآفرینی دانشگاه اسکوده، متخصص کارآفرینی اقتصاد و نوآوری شهری
سوزان دورست/ استاد دانشکده تجارب و کارآفرینی دانشگاه اسکوده، متخصص مدیریت دانش در زمینه کسب و کارهای کوچک و متوسط
ژان میشل کوژه/ دانشیار مدرسه عالی معماری پاریس، متخصص فناوری اطلاعات در حوزه‌های معماری و شهرسازی
خاویر کرپن/ مدرس مدرس معماری پاریس لاویل، مشاور برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

مزایای شرکت در کارگاه های تخصصی:
اعطا گواهینامه حضور کنفراس توسط توسط اسکوده و دانشگاه شهید بهشتی
۲ نفر فرصت مطالعاتی Posr Doc Iike
۱۰ نفر فرصت شرکت در کارگاه تخصصی در دانشگاه اسکوده در سوئد

زمان‌برگزاری: ۱۹ و ۲۰ دی‌ماه
مکان: دانشگاه شهید بهشتی تهران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام