دانشگاه علم و صنعت با حمایت پایگاه رویدادهای معماری
آثار واقعیت افزوده و واقعیت مجازی 
زمان: ۲۸ آذرماه لغایت ۶ ذی‌ماه ۱۳۹۵
مکان: دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده معماری و شهرسازی گالری دانشکده
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام