دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی با همکاری هسته نظریه پژوهی در معماری و هنر

مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

موضوع:
خانه؛ تجربه‌ی زیسته

سخنران: توحید نوین روز

زمان: دوشنبه ۶ دی‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰
مکان: دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی سالن دفاع
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام