]دانشگاه سوره

موضوع:
کارگاه یک روزه انیمیشن‌سازی با لومیون

*با انجام انیمیشن خانه آبشار در همان روز

مدرس: مهندس سعید ویسی

آخرین مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۲۵  آذرماه
زمان‌برگزاری: ۲۲۶ آذرماه ۱۳۹۵
تلفن: ۶۱۱۱۲۴۵۸
مکان‌برگزاری: آتلیه شماره ۹ دانشگاه سوره
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام