دانشگاه علم و صنعت
موضوع: مقایسه تطبیقی معماری و شهرسازی دوره صفوی با اروپا

سخنرانان:
کامران صفامنشر
محمد محمدزاده

اعضای پنل:
فرزین رضاییان
محمد مرادی
ساسان سوادکوهی

زمان: ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۵
مکان: آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی (شهید مداح)
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام