اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
هفتمین نشست علمی، پژوهشی

موضوع:
اصفهان در اواخر دوره ساسانی و آغاز دوره اسلامی

سخنران:
دکتر سید اصغر محمود آبادی/ استاد تمام گروه تاریخ و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

زمان‌برگزاری: دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹
مکان‌برگزاری: اصفهان/ خیابان باب‌‌الرحمه/ کوچه روبروی مسجد باب آلرحمه/ خانه میراث(خانه تاریخی دهدشتی)
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام