وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
موضوع: تعیین ابعاد فضای شهری در ایران

سخنران: دکتر محمد رضا حافظ نیا

زمان‌برگزاری: ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان‌برگزاری: خانه گفتمان شهر و معماری

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام