فراخوان ۱۵ موقعیت تحصیلی دکتری مطالعات شهری در چهار دانشگاه اروپایی(آلمان، اسلواکی، اسپانیا و سوئد.) همراه با بورس سه ساله (برنامه urbanHist).

دریافت فایل فراخوان


به مدت ۳۶ ماه از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰
تاریخ نهایی ارسال مدارک ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام