مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان

اسطوره- شهر محیط زیست
موضوع:
محیط زیست

سخنران:
دکتر بهمن نامور مطلق

زمان: پنجشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۸
مکان: خیابان ابن‌سینا، بازارچه در دشت، حمام تاریخی دردشت
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام