برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
نشانی دبیرخانه: تهران/ کوی نصر/ خیابان شهید کارگری(۲۹)/ پلاک ۷
تلفن: ۸۶۰۱۷۶۹۸
نمابر: ۸۹۷۷۶۸۲۹
صندوق‌پستی: ۱۹۳۹۵/۱۵۷۳
www.uarc.org.ir

اولین همایش کارگاه آموزشی تخصصی شهر هوشمند و توسعه پایدار شهری
آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۴-۲۵ آذرماه ۱۳۹۵
دانشگاه کردستان، سنندج
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام