دانشگاه علم و صنعت

سمینار و کارگاه آموزشی بین‌المللی شهر آینده
موضوع:
ارتقای کیفیت محیطی از طریق طراحی نوین شهری و مدیریت آن

مدرس:
پرفسور ماتئو کرمونا

زمان: ۱۴ و ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵
مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام