سلسله نشست های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی در ایران
نشستی با عنوان «موزه ها و مطالعات معماری»

گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران
موضوع:
موزه‌ها و مطالعات معماری

سخنران:
دکتر محمدرضا کارگر

* حضور برای عموم آزاد می باشد.

زمان: سه شنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده ی معماری، ساختمان تحصیلات تکمیلی، آتلیه ۵

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام